Friday, December 9, 2016

Can Money be Black?

https://youtu.be/uQRxz4vy5_M

We are trying sailing in a small water tank, wondering why we aren't moving forward!  Why are we in Denial?

Who's responsible for Corruption? Executive, Legislative, Judiciary?

It's all of us!

Let's end corruption today! Encourage enable and Empower every citizen of India to eliminate corruption at all levels of the society.

Dec 9 International Anti- Corruption Day

1 comment:

như thủy said...

Thanks for sharing, nice post!

Tìm hiểu máy đưa võng tự động là gì, mẹ nên lựa chọn nên mua máy đưa võng loại nào tốt nhất cho bé và địa chỉ bán mua máy đưa võng ở đâu uy tín, giá rẻ hiện nay.